Een nieuwe online tool transcribeert Russische namen naar het Nederlands. Met de ‘Transcriptor’, zoals de tool heet, kan achterhaald worden wat de gebruikelijke Nederlandse schrijfwijze is van Russische persoonsnamen, aardrijkskundige aanduidingen en andere woorden. Handig, voor de journalist of redacteur die dergelijke namen correct wil weergeven, maar ze niet terugvindt in de Van Dale of op spellingwebsites. De tool kan uit de voeten met het cyrillisch schrift, maar ook met Engelse transcripties hiervan. 

De Transcriptor is het resultaat van een NWO-project dat is uitgevoerd door het Meertens Instituut en de Radboud Universiteit. (Kennislink)

Vorige Volgende