Nederlandse scholieren zijn het vak Duits de afgelopen jaren meer gaan waarderen, maar ervaren het vaak niet als nuttig. Dat concludeert het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) op basis van zijn belevingsonderzoek onder ruim 2700 middelbareschoolleerlingen en 30 docenten. De studie is een vervolg op een onderzoek uit 2010, waaruit bleek dat het vak Duits een zeer slecht imago had – een uitkomst die aanleiding was voor onder meer de oprichting van de Actiegroep Duits en een imagocampagne. 

Hoewel scholieren dus positiever zijn over het vak, zijn er maar weinigen die er het nut van zien. Volgens de onderzoekers is dit deels te wijten aan de dominantie van het Engels, maar ook aan het feit dat er nog steeds maar heel weinig Duits gesproken wordt tijdens de les. Daarnaast kiezen steeds meer leerlingen voor een van de twee natuur-profielen, waarin een tweede vreemde taal niet verplicht is. (DIA)

Vorige Volgende