Een brandbrief van verschillende hoogleraren aan het bestuur van de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft ertoe geleid dat het examenreglement wordt aangepast. Dit betekent dat er meer ruimte komt voor niet-Engelstalige scripties, oftewel: schrijft een student van een Engelstalige master zijn eindwerkstuk over een nationaal onderwerp, dan mag er gekozen worden voor het Nederlands.

Een van de initatiefnemers van de brandbrief is Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuurgeschiedenis aan de Nijmeegse universiteit. Zij beschreef afgelopen vrijdag in de Volkskrant hoe een van haar masterstudenten verplicht werd om haar afstudeerscriptie over Joost van den Vondel in het Engels te schrijven. Zelfs Vondels citaten moesten worden vertaald: “Vondels taal werd in een Engels keurslijf geperst om maar te voldoen aan het examenreglement. Weg waren het metrum, het rijm en de poëtische kracht van de Nederlandse taal. De meerwaarde van deze tijdrovende vertaalexercitie was mij volstrekt onduidelijk”, aldus Jensen.

Jensen pleit niet tégen internationalisering, maar vóór bescherming van meertaligheid en diversiteit in het hoger onderwijs. Het toenemende aantal Engelstalige opleidingen leidt volgens haar tot een inhoudelijke verschraling: “Voor mij als docent en onderzoeker Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis is het nu al nauwelijks meer mogelijk om mijn specialisme op masterniveau te doceren. Het grootste deel van de vervolgopleidingen is in het Engels en daarin kun je geen Nederlandstalige schrijvers of Nederlandstalige secundaire literatuur voorschrijven.”

De Radboud Universiteit geeft studenten nu in elk geval de mogelijkheid om hun scriptie in het Nederlands (of een andere taal) te schrijven, mits daar een goede reden voor is. (De Gelderlander, de Volkskrant)

Vorige Volgende