Voor doven en slechthorenden kan het lastig zijn deel te nemen aan groepsgesprekken. Een nieuwe app brengt daar mogelijk binnenkort verandering in.

De Rotterdamse ondernemer Jari Hazelebach, zelf kind van slechthorende ouders, ontwikkelde samen met techneut Marcel van der Ven een app die gesproken tekst (van meerdere personen) direct omzet in getypte tekst: SpeakSee. Gespreksdeelnemers krijgen een microfoontje dat ze kunnen opspelden. Alles wat zij zeggen wordt door de applicatie omgezet in geschreven tekst, die de gebruiker kan lezen op bijvoorbeeld een smartphone of tablet. Doordat de teksten van de gespreksdeelnemers allemaal een eigen kleur krijgen die correspondeert met de microfoons, is eenvoudig te zien wie wat zegt. 

Dankzij een succesvolle crowdfundingscampagne (die nog loopt) kan nu in elk geval het prototype van de app verder uitgewerkt worden. Een volgende uitdaging is het verzamelen van duizenden Nederlandse stemmen, met verschillende dialecten en accenten, zodat de app voor iedereen functioneert. (SpeakSee)

Vorige Volgende