De Universiteit Antwerpen heeft de allereerste ‘Massive Open Online Course’ (MOOC) over Middelnederlandse literatuur ontwikkeld. Zeven neerlandici namen het initiatief en maakten samen met ruim dertig experts uit Nederland en Vlaanderen deze gratis collegereeks, die online te volgen is: Moocmnl.kantl.be. Het doel van de makers is de Middelnederlandse literatuur ontsluiten voor een breed publiek; de kijker hoeft dan ook niet over specifieke voorkennis te beschikken. 

De twaalf colleges bestaan elk uit een reeks korte kennisclips en belichten hoogtepunten uit onze middeleeuwse literatuur, zoals Karel ende Elegast en Van den vos Reynaerde. Er is aandacht voor verschillende auteurs, genres en iconen, en er wordt ingegaan op de taal: het Oud- en Middelnederlands. 

Vorige Volgende