Resultaten uit nieuw onderzoek pleiten tegen het bestaan van een 'kritische periode' voor het leren van grammatica. Met 'kritische periode' wordt een bepaalde leeftijdsgrens bedoeld waarvoor begonnen moet worden met het leren van een vreemde taal om het niveau van een moedertaalspreker te bereiken. In zo'n periode zouden de hersenen ontvankelijker zijn voor het leren van een taal. 

Taalwetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen en de University of Essex hebben nu aangetoond dat bepaalde grammaticale regels, die afwijken van de regels van de moedertaal, steeds lastiger aan te leren zijn naarmate men op latere leeftijd begint met leren. Op basis van onderzoek naar de hersenreactie op grammaticale fouten stellen de wetenschappers dat er sprake is van een geleidelijk afnemende ontvankelijkheid voor het leren van een vreemde taal, en niet van een abrupte grens (en dus een 'kritische periode'). (Rug.nl)

Vorige Volgende