Een nieuw samenwerkingsverband van academische instellingen gaat zich hardmaken voor het talenonderwijs. Het Landelijk Platform voor de Talen zal zich bezighouden met vraagstukken als de verengelsing van het hoger onderwijs en het groeiende lerarentekort voor de vakken Nederlands en Duits. Het platform gaat op 1 april van start, onder leiding van taalkundige en emeritus hoogleraar Mike Hannay. 

Het samenwerkingsverband is opgericht om de belangen te behartigen van talenstudies, om samenwerking tussen instellingen te initiëren en om vernieuwing te stimuleren. De oprichting sluit aan bij het advies dat afgelopen weekend werd gegeven door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen een dergelijk platform in het leven te roepen. Bij het platform zijn zes universiteiten aangesloten, te weten die van Amsterdam (UvA en VU), Groningen, Nijmegen, Leiden en Utrecht. (Radboud Universiteit)

Vorige Volgende