De sterk dalende belangstelling voor de studie neerlandistiek was vorig jaar voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) aanleiding voor een rapport waarin de overheid met klem werd aangeraden actie te ondernemen. Minister Van Engelshoven heeft daar nu op gereageerd in een brief aan de Tweede Kamer. Ze onderschrijft de grote lijnen van het KNAW-rapport, maar heeft voor de daarin voorgestelde aanpak vooralsnog niet veel geld over. De universiteiten moeten zelf de weg omhoog vinden, om te beginnen met het opstellen van een visie in een sectorplan. De minister merkt op dat er wel gewerkt wordt aan de verbetering van het schoolvak Nederlands - het vak is onder scholieren niet populair en volgens de KNAW is dat een van de oorzaken van de terugloop in de neerlandistiek  

Bron: DUB

Update: de reactie van de minister wordt door taalkundige Marc van Oostendorp een "groot fuck you aan de neerlandistiek" genoemd, dat gepaard gaat met "cynische minachting": Van Engelshoven is niet bereid ook maar íéts te doen. Als reactie richtte hij de vereniging voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op.

Vorige Volgende