Het Nedersaksisch, dat onder meer wordt gesproken in delen van Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland, wordt een zelfstandige en volwaardige streektaal binnen Nederland. Het Rijk en de provincies tekenen op 10 oktober een convenant waarin dit wordt vastgelegd. Met de ondertekening spreken ze ook af zich in te zetten voor het behoud van het Nedersaksisch en het gebruik ervan te stimuleren. Zo moet het bijvoorbeeld makkelijker worden om subsidie te krijgen voor taalprojecten. 

Volgens schattingen heeft het Nedersaksisch, waaronder verschillende dialecten vallen (zoals het Gronings, het Drents en het Stellingwerfs), 4,8 miljoen sprekers. Het wordt niet alleen in Nederland gesproken, maar ook in Duitsland, Denemarken, Polen en Rusland. In Nederland lijkt het aantal sprekers terug te lopen, omdat ouders hun dialect niet meer standaard doorgeven aan hun kinderen. (NOS, AD)

Vorige Volgende