Tot nu toe ontbrak er een uitgebreide Nederlandstalige beschrijving van de Nederlandse klankleer, het gebied van de taalkunde dat spraakklanken bestudeert als onderdeel van de grammatica. Die wetenschappelijke beschrijving is er nu wel: de Algemene Nederlandse Klankleer (e-ANK) is (inclusief audiofragmenten) toegevoegd aan de digitale versie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (e-ANS).

De ANK beschrijft de klanken van het Nederlands en verschijnselen als ‘verbonden spraak’ (keptemgezecht in plaats van ik heb het hem gezegd), en schenkt uiteraard ook aandacht aan klemtoon, zinsaccent en intonatie, en de relatie tussen klank en spelling. Ook de verschillen tussen het Belgisch-Nederlands en het Nederlands-Nederlands komen aan bod.

Vorige Volgende