Uit de eerste Taalbarometer blijkt dat in de Vlaamse Rand het Nederlands de meest gesproken thuistaal is en het Frans de meest gekende taal. De Taalbarometer is een studie naar de taalsituatie in de Vlaamse Rand (de negentien gemeenten rond Brussel), uitgevoerd door het Brusselse Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO).

Het heersende beeld van "oprukkende verfransing" van de regio, wordt door de studie dus tegengesproken. Bijna tachtig procent van de ondervraagden stelt het Frans goed tot uitstekend te spreken, voor het Nederlands is dit nog geen zeventig procent. Desalniettemin is er een sterke voorkeur voor het gebruik van het Nederlands. (Gazet van Antwerpen, De Tijd)

Vorige Volgende