Onderwijsminister Van Engelshoven ziet geen aanleiding om hard in te grijpen om de opmars van het Engels en buitenlandse studenten in het mbo en hoger onderwijs te stoppen. In een brief aan de Kamer schrijft ze dat er geen sprake is van verdringing van Nederlandse studenten. Ook benadrukt ze dat internationalisering een belangrijke meerwaarde heeft.

Tegelijkertijd erkent ze de risico’s en daarom wil ze de wet aanpassen om in te kunnen grijpen als de balans zoek dreigt te raken in de verhouding Nederlandse en buitenlandse studenten. Maar internationalisering is volgens haar niet onwenselijk, en bovendien heeft de Nederlandse kenniseconomie internationale studenten hard nodig, om toekomstige gaten op de arbeidsmarkt te kunnen dichten. Wel wil ze voorkomen dat Nederlands als taal in de wetenschap in de toekomst verdrongen wordt. Daarom moeten onderwijsinstellingen gaan onderbouwen waarom Engels een meerwaarde heeft.

De reacties uit het veld op haar brief variëren van ‘half werk’ tot ‘gematigd positief’. (NOS 1, NOS 2, de Volkskrant)

Vorige Volgende