Heeft het zin om Chinese karakters nog met hand te leren schrijven, of kun je inmiddels gewoon de computer of de telefoon het werk laten doen? En welke aanpak is het meest geschikt voor middelbare scholieren die Chinees willen leren in Nederland?

Deze vragen stonden centraal tijdens een door de SLO (het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling) georganiseerde discussiebijeenkomst, waar vooral (inter)nationale taal- en onderwijsdeskundigen en docenten Chinees aan deelnamen.

Daniela Fasoglio van de SLO is tevreden over de uitkomsten van de bijeenkomst: "We waren erg benieuwd hoe internationaal met het aanleren van Chinees op middelbare scholen wordt omgesprongen en welke keuzes daarbij worden gemaakt. Deze discussiemiddag heeft voor ons als SLO veel nieuwe ideeën, informatie en inzichten opgeleverd. Die vormen munitie voor het verder invullen van het officiële eindexamenprogramma Chinees in 2013."

De Franse bijdrage was erg interessant: "Frankrijk is koploper wat betreft het Chinees taalonderwijs op middelbare scholen binnen Europa. De Franse lesmethode houdt in dat leerlingen alleen die karakters hoeven aan te leren die door Chinezen in China zelf het meest, ook in combinatie, worden gebruikt. Dit lijkt ons een schot in de roos. Daar moeten we dus zeker ons voordeel mee gaan doen." (Geledraak.nl)
 

Vorige Volgende