Menselijke taal is een gevolg van de samensmelting van de liedjes van zangvogels en de alarmroepen van apen, zo beweren wetenschappers van het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT). Woorden zouden volgens hen voortgekomen zijn uit het communicatiesysteem van apen en grammatica uit dat van vogels. Apart zijn de mogelijke uitingen eindig, maar samengenomen zijn ze oneindig. En dat laatste is nu juist het unieke kenmerk van menselijke taal.  

Op de vraag waaróm die twee systemen dan samengesmolten zijn, hebben de wetenschappers nog geen antwoord.

Overigens kwam er meteen kritiek op de hypothese: deze zou onder meer te simplistisch zijn en gebaseerd op een controversiële theorie. (LiveScience)

Vorige Volgende