De telefonisten in de meldkamer Noord-Nederland worden niet verplicht Fries te kunnen spreken. Dat heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân besloten. Vorig jaar adviseerde de Ried van de Fryske Beweging, een belangenorganisatie voor de Friese taal en cultuur, tweetaligheid voor de centralisten in de meldkamer na een aantal taalgerelateerde incidenten.

Volgens de Veiligheidsregio zou zo’n verplichting kunnen leiden tot discriminatie. (Binnenlands Bestuur)

Vorige Volgende