Uit onderzoek is gebleken dat doven veel meer gebruikmaken van gesproken Nederlands dan tot nu toe werd aangenomen. Doven gebruiken de zogenoemde mouthings, uitgesproken Nederlandse woorden, om hun gebarentaal te ondersteunen.

Promovendus Richard Bank bekeek uren allerlei soorten gesprekken tussen doven. Hij legde samen met een aantal collega's vast hoe doven gebruikmaken van hun handen en van mouthings, en hoe ze deze twee typen communicatie combineren. Uit het onderzoek concludeert hij dat doven veel meer gebruikmaken van gesproken Nederlands dan gedacht, en dat mouthings dus een zeer belangrijk deel vormen van de communicatie tussen doven. Een volgende stap zou onderzoek kunnen zijn naar de manier waarop mouthings precies bijdragen aan het begrip.

Richard Bank promoveert vrijdag aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Vorige Volgende