In het tweetalige Canada wordt om de vijf jaar een volkstelling gehouden. De resultaten van de jongste 'census', uit 2011, zijn nu bekend. Een uitkomst die men bij de vorige telling al zag aankomen, is dat er nu meer anderstaligen (mensen met een andere moedertaal dan Engels of Frans) dan Franstaligen in Canada wonen - een gegeven dat overigens geen gevolgen heeft voor de positie van het Frans. Voorts bleek onder meer dat het aantal mensen dat een inheemse taal spreekt verder is afgenomen. (CBC News 1, 2)

Vorige Volgende