Afgelopen zaterdag is de Matthias de Vries-penning van het Instituut voor de Nederlandse Taal uitgereikt aan dr. Frans Debrabandere, vanwege zijn grote verdiensten voor de Nederlandstalige lexicologie.

Debrabandere was betrokken bij de totstandkoming van het Vroegmiddelnederlands woordenboek en het Oudnederlands woordenboek, en hij was een van de hoofdredacteuren van het Etymologisch woordenboek van het Nederlands. Bovendien publiceerde hij diverse etymologische dialectwoordenboeken en ongeveer elfhonderd artikelen en boekbesprekingen.

De Matthias de Vries-penning voor lexicologie is enige jaren niet uitgereikt, maar de toekenning ervan is nu hernomen door het Instituut voor de Nederlandse Taal. De penning zal periodiek worden uitgereikt aan taalkundigen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het Nederlands of de neerlandistiek. (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland)

Vorige Volgende