Uit experimenten op Vlaamse basisscholen blijkt dat Marokkaanse kleuters zich minder snel van een schooltaak laten afleiden dan Vlaamse kleuters als er in dezelfde ruimte een gesprek wordt gevoerd. Vlaamse kleuters zijn meer geneigd om mee te luisteren naar gesprekken die niet voor hen bedoeld zijn. Dit 'luistervinken' bevordert hun taalverwerving. 

De verklaring voor dit verschil wordt gezocht in hun culturele achtergrond. Dat Marokkaanse kinderen zich minder lieten afleiden, komt doordat hun opvoeding sterker gericht is op gehoorzaamheid, zo menen de onderzoekers. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat ze zich minder identificeren met het accent van degenen die aan het woord waren. (De Standaard)

 

Vorige Volgende