De stichting Nederlands kent de Lofprijs der Nederlandse taal toe aan Herman Finkers, omdat hij zich vorig jaar fel uitsprak tegen de gemakzucht waarmee Nederlanders Engelse woorden bezigen. (RTL Nieuws) De prijs wordt elk jaar uitgereikt aan iemand die zich sterk maakt voor de Nederlandse taal. De afkeurende Sofprijs is deze keer voor het ministerie van OCW, vanwege het niet toestaan van Nederlandstalige masterscripties. (stichting Nederlands)

Finkers kreeg eind vorig jaar op het congres van Onze Taal ook al de Groenman-taalprijs van de Stichting Let Op Uw Taal, vanwege zijn betekenis en inzet voor de Nederlandse en de Twentse taal.

 

Vorige Volgende