Hoogleraar Filip Devos van de Universiteit Gent, tevens hoofdredacteur van het tijdschrift Over taal, krijgt de Lofprijs 2015 van de Stchting Nederlands. Devos krijgt de prijs voor zijn pleidooi voor meer aandacht voor wetenschapspopularisering in het Nederlands en voor het behoud van het Nederlands als wetenschapstaal.

De Sofprijs van de stichting gaat naar Rik Torfs, rector magnificus van de Katholieke Universiteit Leuven en hoogleraar kerkelijk recht. Torfs krijgt de prijs voor zijn kritiek op het Vlaams parlement, nadat dat geëist had dat docenten en hoogleraren die in het Engels lesgeven, getoetst zouden worden op hun taalvaardigheid in die taal. Torfs sprak schande van de bedilzucht van de Vlaamse politici in plaats van dat hij zich druk maakte over de nogal blind doorgevoerde verengelsing van het Vlaamse universitaire onderwijs.

De Stichting Nederlands is een vereniging die zich inzet "voor het behoud en de versterking van de positie van het Nederlands". (Stichting Nederlands)

Vorige Volgende