Onderzoek van Nijmeegse taalkundigen laat zien dat lezers zich meer identificeren met personages uit een verhaal dat in de tweede persoon verteld wordt dan als een verhaal in de eerste persoon gesteld is. De resultaten zijn te raadplegen op Neerlandistiek.nl.

Helen de Hoop, hoogleraar Theoretische taalwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen, deed met een groep studenten een experiment om de invloed van de grammaticale persoon op identificatie met een personage vast te stellen. De proefpersonen kregen een kort verhaal te lezen, in een ik-variant of een jij-variant. De deelnemers die het verhaal in de jij-vorm lazen, identificeerden zich meer met de hoofdpersoon dan de lezers van het ik-verhaal. Er was echter geen verschil in hoe sympathiek de lezers het personage vonden.

Vorige Volgende