Kort na de verschijning van de nieuwe Dikke Van Dale werd al vastgesteld dat er van de 18.000 nieuwe woorden maar heel weinig te maken hebben met religie. En de enkele nieuwe religieuze woorden hebben vaker te maken met de islam, dan met het christendom. Volgens Wim Daniëls heeft dit te maken met de leegloop van de kerk: die zou terug te zien zijn in een leegloop in het woordenboek.

In het weblog van Remonstranten.nl wordt dit idee genuanceerd. Van Dale-hoofdredacteur Ton den Boon stelt dat het traditionele christelijke jargon, zoals in de Statenvertaling, steeds minder gebruikt wordt. Woorden als genade en goedertieren verdwijnen, en hiervoor in de plaats komen nauwelijks tot geen nieuwe christelijke woorden. Hierdoor verdwijnt het christelijke jargon langzaam uit het woordenboek.

Vorige Volgende