Noorse wetenschappers stellen dat het zeer twijfelachtig is of de huidige leestests op scholen jongens en meisjes gelijk behandelen. Verschillende (internationale) tests tonen aan dat schoolgaande meisjes beter zijn in lezen dan schoolgaande jongens. Zo halen meisjes meer informatie uit de tekst en verwerken ze die beter, en hebben ze meer inzicht in de grammaticale constructies en in de gebruikte literaire middelen, zoals wisseling van verteller of flashbacks.

Dit verschil in leesvaardigheid is al duidelijk op tienjarige leeftijd, en is nog groter als kinderen vijftien zijn. Maar eenmaal volwassen, scoren mannen en vrouwen ongeveer gelijk op leestests. De Noorse onderzoekers vonden dit opmerkelijk en namen de verschillende tests daarom eens onder de loep. Ze concludeerden dat de tests die kinderen maken meisjes waarschijnlijk bevoordelen. Die tests bevatten veel lange teksten en fictieve verhalen - teksten waar meisjes beter op scoren dan jongens, zo bleek uit eerder onderzoek. Bovendien worden de tests schriftelijk afgenomen, een vaardigheid waar meisjes beter in zijn dan jongens. De volwassenenleestests bevatten veel meer feitelijke teksten, en daarnaast hoeven de volwassenen nauwelijks te schrijven. (De Standaard)

Vorige Volgende