Nederland is een meertalige samenleving geworden en daar is beleid voor nodig, stelt de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen). “We moeten verstandiger en efficiënter omgaan met de talen in ons land, en daar heldere keuzes bij maken.”

De aanbevelingen staan in het onderzoeksrapport Talen voor Nederland, dat afgelopen zaterdag verscheen. Volgens de KNAW is het zaak dat er meer aandacht komt voor het helder en begrijpelijk communiceren met elkaar, in onze steeds diverser wordende samenleving. Hierbij zou er meer aandacht moeten zijn voor het Nederlands en zouden we, wat vreemde talen betreft, verder moeten kijken dan het Engels en beter gebruik moeten maken van de aanwezige talenkennis in de samenleving. 

De academie pleit er onder meer voor beleid en onderwijs zo in te richten dat alle inwoners van Nederland in elk geval op een basisniveau Nederlands kunnen lezen, schrijven, spreken en verstaan. Ook stelt ze voor dat er vanuit de universitaire talensector een soort ‘talenplatform’ opgericht wordt dat kennis bundelt en dat fungeert als doorgeefluik naar beroepsgroepen die van deze kennis gebruik willen maken. (KNAW, Trouw)

Vorige Volgende