De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft een advies uitgebracht over de verengelsing van het hoger onderwijs (die de gemoederen nogal bezighoudt). De KNAW doet geen uitspraak over de wenselijkheid van het Engels, maar adviseert vooral goed over de keuze na te denken. Vaak wordt het besluit te lichtvaardig genomen en wordt er te weinig aandacht besteed aan de consequenties (bijvoorbeeld dat het nodig is om studenten en leerkrachten te begeleiden). Ook de door voorstanders gepropageerde internationalisering pakt in de praktijk vaak niet goed uit, doordat buitenlandse studenten niet voldoende integreren. Verder acht de KNAW het verstandig als opleidingen het Nederlands niet meteen helemaal uitbannen: een tweetalenbeleid lijkt in veel gevallen zinvoller.

Los van deze 'praktische bezwaren' signaleert de KNAW het risico dat de wetenschap steeds minder aansluit bij de samenleving: hoe meer een studierichting verengelst en een eigen idioom ontwikkelt, hoe lastiger het wordt de resultaten te vertalen voor een Nederlands publiek. En ten slotte lijkt het Engelstalig onderwijs een hindernis te zijn voor studenten met een migratieachtergrond en studenten die afkomstig uit achtergestelde milieus: zij zijn minder vertrouwd met het Engels. (Trouw, NRC, KNAW, Univers)

 

Vorige Volgende