Kinderen zijn geen ‘volautomatische taalsponzen’, maar kunnen wel prima meertalig worden opgevoed. Dat zijn de twee belangrijkste punten die Elma Blom mensen wil meegeven tijdens haar oratie als hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht.

Blom grijpt haar eerste openbare optreden als hoogleraar deze week aan om een paar mythes te ontkrachten over de taalontwikkeling bij hele jonge kinderen in Nederland. Zo leren niet alle jonge kinderen uit zichzelf een moedertaal. Er is een groep kinderen die, ook al horen ze de moedertaal vaak genoeg, toch de taal niet onder de knie krijgt.

Daar staat tegenover dat kinderen juist weer beter zijn in het tegelijkertijd leren van meerdere talen dan nu wordt gedacht. Het idee is vaak dat als een kind thuis twee talen hoort, dit leidt tot slechtere scores bij taaltesten. Maar het gaat er volgens Blom om hoe vaak een kind geconfronteerd wordt met een taal: vaker een taal spreken en horen, leidt tot betere scores. En een kind dat thuis maar één taal spreekt, hoort die taal vaker. (Universiteit Utrecht)

Lees hier het artikel over Elma Blom uit Onze Taal, januari 2016.

Vorige Volgende