Iedereen drietalig - dat is het ideaalbeeld van de Europese Commissie, die dit dichterbij hoopt te brengen door te putten uit inzichten van het onderzoeksproject AThEME (Advancing the European Multilingual Experience). AThEME staat onder leiding van de Leidse taalkundige Lisa Cheng, die vooruitlopend op het afsluiten van haar onderzoek - het project wordt dit voorjaar afgesloten met de presentatie van vijf beleidsbrieven - wordt geïnterviewd.

Ze zegt dat drie talen voor iedereen zeker haalbaar is, maar dat een van die talen ook best een streektaal mag zijn. In zijn beleidsbrief spoort AThEME de EU aan om regionale minderheidstalen te behouden en te promoten. Tot nu toe is het Europese meertaligheidsbeleid vooral gericht op het leren van standaardtalen, die in de ogen van de beleidsmakers een hogere status hebben - liever kennis van het Duits dan van het Fries.

De voordelen van meertaligheid zijn evident - cognitief, economisch en maatschappelijk. Maar tenzij kinderen een tweede taal in de thuissituatie leren, aldus Cheng, heeft het weinig zin vroeg met het leren van een tweede taal te beginnen, en kan het zelfs een negatief effect hebben op hun taalontwikkeling. Het is beter als kinderen in groep 7 of 8 met het leren van een vreemde taal beginnen: dan zijn ze er klaar voor. (Universiteit Leiden)

Vorige Volgende