Uit onderzoek van hoogleraar Leonie Cornips en collega’s van de Universiteit van Maastricht blijkt dat kinderen die thuis Limburgs spreken een voorsprong hebben op school. Deze voorsprong is te merken in de periode waarin ze leren schrijven en lezen. Meertalige kinderen zijn vooral beter in spelling en begrijpend lezen: daarin scoren ze hoger op gestandaardiseerde toetsen dan eentalige kinderen.

De verklaring voor deze voorsprong ligt niet in de meertaligheid zelf, maar in de klankovereenkomsten tussen het Nederlands en het Limburgs. Ongeveer tachtig procent van de woorden komt met elkaar overeen, maar de uitspraak verschilt soms: zo wordt in het Limburgs de lange ij uitgesproken als een 'i', terwijl de korte ei uitgesproken wordt als 'ei'. Hierdoor leren kinderen als ze leren schrijven sneller het onderscheid te maken tussen de korte ei en de lange ij. Meertalige kinderen die thuis bijvoorbeeld Mandarijn of Arabisch spreken, hebben deze voorsprong niet, omdat die talen te ver van het Nederlands af liggen.

Bron: VRT

Vorige