Regeringspartij CDA en oppositiepartijen GroenLinks en SP willen dat het kabinet vaart zet achter de aanpak van de wildgroei van het Engels in het hoger onderwijs. Ze reageren hiermee op de jaarplanning van de Nederlandse ministers van Onderwijs Ingrid van Engelshoven en Arie Slob, waarin staat dat zij “voor de zomer van 2018 een integrale visie op internationalisering in het hoger onderwijs” naar de Kamer zullen sturen.

De Kamerleden vinden dat er eerder actie moet worden ondernomen, en dat het kabinet zich moet houden aan het voornemen uit het regeerakkoord om scherper toe te zien op “de naleving van de wet dat opleidingen alleen Engelstalig zijn wanneer dit een toegevoegde waarde heeft, de kwaliteit van voldoende niveau is en er in voldoende mate Nederlandstalige opleidingen zijn”. Het baart de politici zorgen dat de verantwoordelijkheid om de verengelsing in de gaten te houden nu bij de hogescholen en universiteiten zelf ligt. (NOS)

Vorige Volgende