Tieners en jongvolwassenen (mensen tussen 20 en 34 jaar) zijn de afgelopen tien jaar beduidend minder gaan lezen. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau, op basis van onderzoek naar het leesgedrag in Nederland. Las in 2006 nog 87% van de jongvolwassenen minstens 10 minuten in de week (in hun vrije tijd), in 2016 was dit nog maar 49%. Bij de tieners liep het percentage terug van 65 naar 40. Het percentage 65-plussers dat minimaal 10 minuten in de week leest, bleef stabiel (90%). 

Uit het onderzoek blijkt ook dat het lezen van papier nog steeds de voorkeur heeft: van de 50 minuten die Nederlanders gemiddeld op een dag lezen, is het grootste deel - namelijk 31 minuten - van papier (cijfers voor 2015). Vooral tijdschriften worden van papier gelezen, gevolgd door kranten en boeken. (SCP)

Vorige Volgende