Het Bildts is een mengtaal, gevormd uit een overwegend Zuid-Hollandse woordenschat met latere bijmenging van Friese leenwoorden. De grammatica van het Bildts, daarentegen, heeft een sterk Friese inslag gekregen doordat de Bildtkers zelf veelal tweetalig waren en doordat er veel Friese import in Het Bildt is komen wonen in de loop der eeuwen.

Het Bildts is dus noch een dialect van het Fries, noch van het Nederlands. Die conclusie wordt nog eens bevestigd in een onderzoek dat werd uitgevoerd om de aanvraag tot erkenning van het Bildts als regionale taal kracht bij te zetten. De gemeente Het Bildt zal per 1 januari 2018 samengevoegd met andere gemeentes, en men vreest dat dit de taal niet ten goede zal komen. (Fryske Akademy)

Vorige Volgende