Deze week werd er in Amsterdam een symposium gehouden over de voor- en nadelen van Engels als onderwijstaal aan de universiteiten. Uit het verslag wordt duidelijk dat het vaak economische en marketingmotieven zijn die leiden tot de beslissing om een bacheloropleiding in het Engels aan te bieden. Men zegt zich gedwongen te voelen omdat het aantal studenten anders te ver terugloopt.

De argumenten dat je met Engels als afgestudeerde beter in het buitenland terecht zou kunnen, of dat je niet zonder Engels zou kunnen in een samenleving die steeds internationaler wordt, worden in het verslag niet genoemd. Wel worden de eind 2014 door een groep hoogleraren opgeworpen argumenten tégen het Engels, namelijk dat docenten en studenten zichzelf op achterstand zetten omdat ze het Engels veel minder goed beheersen dan het Nederlands, door Martin Paul, voorzitter van de Universiteit Maastricht, onderuitgehaald: "We moeten weg van de emotionele discussie waar ook de onderbuik een rol speelt."

Een commissie van de KNAW is bezig met een advies over het onderwerp. (Science Guide)

Vorige Volgende