De EU zou geen voorstander moeten zijn van een verplicht examen over taal of kennis van de samenleving voor buitenlanders van buiten de EU die al langer dan vijf jaar legaal in Nederland wonen. Dat staat in een advies van de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het EU-hof werd ingeschakeld door de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in Nederland, omdat een Amerikaanse en een Nieuw-Zeelandse vrouw in beroep gingen tegen de verplichting om inburgeringsexamen te doen. De twee vrouwen hebben al jaren een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en genieten de status van langdurig ingezetene van de EU. Ze hebben geen behoefte om Nederlands burger te worden.

Het risico om, door het examen niet te maken, de desbetreffende status te verliezen of een boete te krijgen, is volgens de advocaat-generaal in strijd met EU-regels. Het kan nog enkele maanden duren voordat duidelijk wordt of het advies door het EU-hof wordt overgenomen. (NRC Handelsblad)

In Vlaanderen wordt de zaak op de voet gevolgd, omdat de minister van Inburgering, Liesbeth Homans, een resultaatverbintenis wil invoeren: buitenlanders moeten dan slagen voor de toetsen maatschappelijke oriëntatie en Nederlands als tweede taal, willen ze een inburgeringsbewijs krijgen. (De Standaard)

Vorige Volgende