Het Friestalig onderwijs krijgt de komende jaren een extra impuls. Zo zal er jaarlijks 65.000 euro extra worden vrijgemaakt voor het Fries in het voortgezet onderwijs en wordt het opnemen van de Friese taalvaardigheid in het curriculum van het beroepsonderwijs gestimuleerd. Dat staat in de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur die minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) en de Friese gedeputeerde De Vries vandaag hebben getekend. Daarin hebben het rijk en de noordelijke provincie voor de komende vijf jaar afspraken gemaakt die de Friese taal en cultuur moeten bevorderen op het gebied van onderwijs, media en cultuur. (Nu.nl)

Vorige Volgende