Laten we het Nederlands gewoon afschaffen en overstappen op het Engels, stelt Rint Sybesma voor in de Volkskrant. De hoogleraar Chinese taalkunde aan de Universiteit Leiden reageert hiermee op de opgelaaide discussie over de voertaal in het hoger onderwijs.

Volgens Sybesma lost de overstap op het Engels allerlei problemen op. Zo zou hij de kwaliteit van het hoger onderwijs ten goede komen (uit het onlangs verschenen KNAW-rapport blijkt dat de kwaliteit nu te lijden heeft onder de gebrekkige Engelse taalvaardigheid van docenten en studenten). De overstap zou binnen twee à drie generaties te regelen moeten zijn, aldus Sybesma. Allereerst moet het hoger onderwijs volledig Engelstalig worden, vervolgens moeten ook het middelbaar en het basisonderwijs mee. Een overgangsfase is onvermijdelijk, maar “vooruitgang heeft een prijs”. (de Volkskrant)

Een serieus opiniestuk, of een ironische bijdrage aan het debat? (Tzum) Waarschijnlijk het laatste, gezien het stuk dat Sybesma vorige maand schreef in het Leidse universiteitsblad Mare, waarin hij wees op het belang van het Nederlands voor onder meer het hoger onderwijs.

Update: AD-columnist Özcan Akyol reageert.

Vorige Volgende