De Nederlandse taal heeft een sterke positie in het dagelijks leven en wordt nauwelijks écht bedreigd door het Engels. Dat is een van de conclusies van het onderzoeksrapport ‘De staat van het Nederlands’, dat vandaag is verschenen. Het Nederlands is niet alleen in vrijwel alle sectoren van onze samenleving dominant, ook vinden de meeste sprekers het een mooie taal, die doorgegeven moet worden aan de volgende generatie.

‘De staat van het Nederlands’ is een groot onderzoek naar het taalgebruik in Nederland en Vlaanderen, uitgevoerd door het Meertens Instituut, de Taalunie en de Universiteit Gent. Elke twee jaar krijgt een panel van 3419 Vlamingen, 3003 Nederlanders (van wie 133 Friezen) en 113 Brusselaars een enquête voorgelegd over hun eigen taalgebruik en dat van de mensen in hun omgeving. (Trouw)


Ook in het meinummer van Onze Taal komt het onderzoek ‘De staat van het Nederlands’ aan bod.

Vorige Volgende