Het IJslands heeft de naam een van de best geconserveerde talen ter wereld te zijn, maar het wordt nu toch ernstig bedreigd - volgens sommigen althans - en dat komt door het internet. Het IJslands is een dermate kleine taal (320.000 sprekers) dat het voor bedrijven niet heel interessant is om webpagina’s en documentatie in die taal om te zetten, en bovendien ‘spreken’ en herkennen veel computerprogramma’s de taal niet. De IJslanders schakelen dan meestal noodgedwongen over op het Engels - en volgens onderzoekers heeft dat nu al gevolgen voor de beheersing van de moedertaal onder jongeren.

Er zijn inmiddels plannen om het IJslands onder te brengen in een database, die software-ontwikkelaars kunnen gebruiken om hun programma’s ook deze taal te laten spreken. (Seattle Times)

Vorige Volgende