In Friesland spreken mensen steeds vaker Hollands, en steeds minder vaak Fries. Het Fries begint zich hierdoor langzamerhand te gedragen als een tweede taal: de taalgebruikers nemen Hollandse uitdrukkingen en woordvolgordes over. De taal die zo ontstaat wordt Interferentiefries genoemd, ook wel 'verfriest Hollands', en volgens recent onderzoek raken de sprekers van dit Interferentiefries langzaamaan in de meerderheid. (Kennislink)

Vorige Volgende