De helft van de studenten aan Vlaamse lerarenopleidingen kent onvoldoende Frans. Dat blijkt uit resultaten van een toelatingstoets, die vorig jaar voor het eerst werd gehouden. De toets is niet bindend, maar geeft wel inzicht in het taal- en rekenniveau van nieuwe studenten. Over het algemeen scoren ze goed op Nederlands (70% slaagt) en wiskunde (65% slaagt), maar de gewenste norm voor Frans wordt slechts door de helft van de studenten gehaald. 

Volgens minister Crevits van onderwijs is de proef nuttig: “[De proef] houdt jongeren een spiegel voor en geeft hun feedback over hun motivatie en basisvaardigheden. Jongeren geven zelf aan dat ze het als zinvol ervaren. Met deze proef willen we de instroom versterken en de uitval in de lerarenopleiding beperken.” (De Standaard)

Vorige Volgende