Het Comité van Ministers heeft prof. dr. Hans Bennis benoemd tot de nieuwe algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. Op 1 februari begint Bennis aan zijn nieuwe taak.

Bennis studeerde Nederlands en Algemene Taalwetenschap en is verbonden geweest aan verschillende universiteiten. In 1998 werd hij directeur van het Meertens Instituut, dat onder zijn leiding nieuw elan kreeg. Eerder dit jaar werd bekend dat hij deze functie per 1 januari neerlegt.

Volgens Bennis is zijn grootste opgave als algemeen secretaris “het vertrouwen te herstellen in de Nederlandse Taalunie”. Hij stelt zich ten doel de organisatie tot een gewaardeerde partner te maken in discussies over de Nederlandse taal- en letterkunde. (Neerlandistiek)

In het januarinummer van Onze Taal staat een interview met Hans Bennis. Dit nummer verschijnt op 3 januari 2017.

Vorige Volgende