Als Nederlanders Engels spreken, zijn ze dan beleefder dan wanneer ze Nederlands spreken? Met andere woorden: verandert je gedrag door het spreken van een andere taal dan je moedertaal?

De laatste jaren is er hier en daar onderzoek gedaan naar dit onderwerp, en daaruit blijkt dat mensen die een vreemde taal spreken, rationeler in hun oordelen zijn dan wanneer ze in hun moedertaal spreken en denken. De verklaring hiervoor is dat je moedertaal allerlei emoties oproept, en dat je daardoor emotioneler reageert. In een vreemde taal dringen die die emoties zich niet op, waardoor je rationeler reageert. Ook recent onderzoek wijst in die richting. (Scientific American)

Vorige Volgende