Het Centrum Groninger Taal en Cultuur werkt aan een taaldatabank, die het eerder aangekondigde nieuwe woordenboek van het Gronings vervangt. Woordwaark, zoals de databank gaat heten, zal informatie bevatten over de woordenschat, de uitspraak en de grammatica van het Gronings en een aantal dialecten ervan.

“We willen op internet een plaats creëren waar we zo veel mogelijk informatie over het Gronings ontsluiten. Die gegevens maken we op verschillende manieren voor het grote publiek toegankelijk”, aldus projectleider Goffe Jensma. (Dagblad van het Noorden)

Vorige Volgende