De meeste nieuwkomers in Nederland lukt het niet een geschikte inburgeringscursus te vinden en dus op tijd in te burgeren. Slechts eenderde van de inburgeraars haalt het verplichte examen binnen de drie jaar die ervoor staat, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. 

Nieuwkomers zijn sinds 2013 zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Dat betekent dat ze op eigen initiatief op zoek moeten naar een passende cursus. In de praktijk blijkt dit vaak mis te gaan, onder meer doordat de migranten de taal nog niet beheersen en de cursusmarkt veel te ondoorzichtig is. De verantwoordelijkheid bij de nieuwkomer leggen is veel te hoog gegrepen, aldus de Rekenkamer. 

Veel gemeenten herkennen deze problematiek, en proberen daarom steeds vaker om de inburgeraars via omwegen toch te begeleiden en te ondersteunen. (Binnenlands Bestuur)

Vorige Volgende