Gedragsonderzoeker Stijn Deckers stelt dat gebaren de taalontwikkeling van kinderen met het syndroom van Down flink ondersteunen. Kinderen met het downsyndroom hebben vaak een vertraagde taalontwikkeling en gebruiken in hun communicatie veel ondersteunende signalen, zoals gebaren. Volgens Deckers worden dergelijke communicatievormen nog te weinig meegenomen in het onderzoek naar de woordenschatontwikkeling van de kinderen, waardoor er een onvolledig beeld ontstaat van hun vaardigheden. 

Deckers, die op 29 juni promoveert, concludeert op basis van zijn onderzoek dat de taalontwikkeling van kinderen met downsyndroom sterk vergelijkbaar is met die van zich normaal ontwikkelende kinderen, indien er wél rekening wordt gehouden met andere vormen van communiceren. (Radboud Universiteit)

 

Vorige Volgende