In een mail aan Omrop Fryslân vraagt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zich af of de Fryske Akademy – het wetenschappelijk centrum van Friesland dat zich onder andere richt op de Friese taal- en letterkunde en geschiedenis – wel in haar langetermijnvisie past. De KNAW gaat hier binnenkort over in gesprek met de Fryske Akademy en de provincie. Het verbreken van de banden zou grote (financiële) gevolgen hebben voor de Fryske Akademy, die nu jaarlijks zo'n 1,6 miljoen euro ontvangt van de KNAW. Als dat geld wegvalt, kost dat banen bij de Fryske Akademy.

De KNAW is bezig met het implementeren van een nieuw institutenbeleid. Kern daarvan is dat de aangesloten instituten de krachten moeten bundelen, ze nauw moeten samenwerken met universiteiten en ook fysiek bij elkaar moeten gaan zitten.

 

Vorige Volgende