83% van de Friezen pleit voor het voortbestaan van de Friese taal en vindt het een goede zaak dat ook elders geboren Friezen de taal beheersen. Dit blijkt uit een onderzoek naar de Friese boekenconsumptie.

De meeste van de 500 respondenten gaven aan beter Nederlands dan Fries te spreken. Een op de vijf leest weleens een Friestalig boek.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân, dat in de uitkomsten een aanleiding ziet om onder meer het voorlezen van Friestalige boeken aan jonge kinderen te stimuleren. (Persbericht Stichting Lezen)

Vorige Volgende