Het Fries kent twee varianten, het Kleifries en het Woudfries, die tot nu toe zonder problemen naast elkaar gebruikt werden. In het Kleifries zeggen ze 'do' als ze jij bedoelen, in het Woudfries 'dû'. De Fryske Akademy heeft nu op verzoek van Provinciale Staten van Friesland een woordenlijst opgesteld waarin per woord de voorkeur wordt uitgesproken voor een van de twee varianten. Die lijst wekt veel weerstand binnen de Friese taalgemeenschap, en meer dan honderd hoogleraren, taalkundigen, schrijvers, docenten en uitgevers hebben Provinciale Staten opgeroepen het voorgenomen besluit met betrekking tot deze taalnorm niet uit te voeren. Medio december neemt Provinciale Staten de definitieve beslissing hierover. In de Volkskrant staat een pleidooi van een aantal tegenstanders van de lijst.

Vorige Volgende