Taalbeleid dat de positie van het Fries moet beschermen, wordt eerder zwakker dan sterker bij gemeentelijke herindelingen. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren. In plattelandsgemeenten is de positie van het Fries sterker dan in stedelijke gebieden, en als nu twee van zulke gemeenten worden samengevoegd, worden er compromissen gesloten, die de positie van het Fries kunnen verzwakken. Dit is recentelijk gebeurd bij bijvoorbeeld de verdeling van de landelijke gemeente Littenseradiel over drie andere gemeenten.

De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen, die er vooral op neerkomen dat voorafgaand aan de herindeling de bestaande situatie goed in beeld wordt gebracht en meer aandacht wordt gegeven aan het toekomstige taalbeleid. (DINGtiid)

Vorige Volgende