Verwerving van het Fries gaat niet ten koste van de verwerving van het Nederlands. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Jelske Dijkstra aan de Universiteit van Amsterdam, dat zij op 10 oktober zal verdedigen.

Dijkstra onderzocht de rol van taalaanbod bij de verwerving van de minderheidstaal Fries en de meerderheidstaal Nederlands bij peuters in Friesland. "De onderzoeksresultaten zijn belangrijk voor ouders die hun kinderen in het Fries opvoeden en zich afvragen of hun kinderen op de basisschool beginnen met een achterstand in het Nederlands", aldus Dijkstra.

Vorige Volgende